Centrum Logistyczne

Projekt:
Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa podlaskiego, dzięki budowie kompleksowego centrum logistycznego przez Cenergo Logistyka Sp. z o.o. Sp. K.

Wartość projektu: 30 295 450,48 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 18 411 181,87 PLN

Okres realizacji w latach: 2018-2020

Cel projektu:
Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa i zapewnienie lepszych warunków do rozwoju MŚP, poprzez budowę nowoczesnego centrum logistycznego i rozpoczęcie świadczenia szerokiego zakresu usług logistycznych i transportowych.

Planowane efekty:
Realizacja projektu budowy Centrum Logistycznego pozwoli Cenergo Logistyce na osiągniecie szeregu korzyści, w tym wzrost konkurencyjności i pozycji przedsiębiorstwa w branży w regionie. Efektem inwestycji będzie stworzenie miejsca skupiającego w jednym obiekcie wszystkie najpotrzebniejsze usługi tj.:
1. spedycji;
2. obsługi celnej;
3. ubezpieczeń;
4. wynajmu kontenerów, palet i innych opakowań;
5. usług informacyjnych i informatycznych;
6. usług gastronomicznych;
7. usług parkingowych.

Efekty szczegółowe:
• poszerzenie oferty firmy o usługi dodatkowe z zakresu TSL (transportu spedycji, logistyki);
• zwiększenie powierzchni magazynowej firmy, umożliwiając innym podmiotom składowanie towarów;
• unowocześnienie firmy i podniesienie jakości oferowanych usług;
• wzrost przychodów;
• wzrost zatrudnianej wykwalifikowanej kadry;
• wzrost znaczenia marki przedsiębiorstwa na rynku krajowym;
• wzrost wartości przedsiębiorstwa.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego  2014-2020

„Zapraszamy wszystkich zainteresowanych naszymi usługami do zapoznania się z Regulaminem wyboru kontrahentów”


Regulamin wyboru kontrahentów (PDF)

 

Galeria:

Oznaczenie projektu UE